Gargždų karjerų detalusis planas


Planavimo tikslai – detalizuoti bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo reglamentus. Suformuoti žemės sklypus, sudarant sąlygas investicijoms ir ūkinei veiklai plėtoti. Nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti. Suformuoti žemės juostas komunikacinių koridorių ir susisiekimo komunikacijų įrengimui, inžinerinės bei miesto infrastruktūros plėtrai.

Planuojamos teritorijos plotas – apie 260 ha.

ter 04 gar karjerai