Žemės sklypų Vokiečių g. 15, Palangoje, naftos gavybos aikštelės ir Girkalių k., Klaipėdos r. sav., naftos gavybos gręžinių sanitarinės apsaugos zonos nustatymo specialusis planas


Planavimo tikslas – nustatyti žemės sklypų Vokiečių g. 15, Palangoje, naftos gavybos aikštelės ir Girkalių k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5528/0006:25, naftos gavybos gręžinių sanitarinę apsaugos zoną.

ter 06 geonaftos saz