Žemės sklypų Grauminės k., Klaipėdos r. sav., kadastriniai Nr. 5545/0003:390, Nr. 5545/0003:392, Nr. 5545/0003:157 detalusis planas


 Planavimo tikslas – prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą (~0,05), pakeisti prijungto žemės ploto bei sklypo (kadastrinis Nr. 5545/0003:157) pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, sujungti sklypus į vieną, nustatyti naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą ir sanitarinę apsaugos zoną.
Planuojamas plotas ~ 3,02 ha.

 ter 18 Sakuona