Žemės sklypo Pyktiškės k., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5518/0007:1 detalusis planas


 Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos požeminių kasinių (šachtomis) ir gręžinių.
Žemės sklypo plotas – 2,9396 ha.

 ter 16 pyktiskes