Priekulės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo specialusis planas

 ter 17 priekules nuotekos