Žemės sklypo Mėguvos g. 3 (kadastrinis adresas 5634/0008:548), Kretingos mieste, detalusis planas


 Planavimo tikslas – komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo keitimas, plėtojant komercinę ir gyvenamąją veiklą, numatant naujo žemės sklypo suformavimą laisvoje valstybinėje žemėje ir jo prijungimą prie žemės sklypo Mėguvos g. 3.
Planuojamos teritorijos plotas – 0,2724 ha.

ter 14 meguvos3