Žemės sklypo Laigių k., Klaipėdos r. sav., detalusis planas


Planavimo tikslas – pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos, pobūdį – naudingųjų iškasenų gavybos požeminių kasinių (šachtomis) ir gręžinių, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Žemės sklypo plotas - 3,7281 ha.

ter 12 laigiai