Žemės sklypo M. Jankaus g. 12/ Miško g. 2, Šilutėje, detalusis planas


Planavimo tikslas - keisti kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą ir prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos naudojimo pobūdį; užstatymo reglamentų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir servitutų pildymas, tikslinimas ar keitimas.

Planuojamo žemės sklypo plotas – 0,2675 ha.

ter 08 jankaus12