Žemės sklypo Gamyklos g. 11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., kadastrinis Nr. 5520/0019:19, detalusis planas


Planavimo tikslas – padalinti žemės sklypą, suformuojant atskirus sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planuojamo žemės sklypo plotas – 11,2780 ha.

ter 03 gamyklos11