Žemės sklypo Žvejų g. 1, Palangoje, detalusis planas (rengiamas)


Planavimo tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų nustatymas, numatant poilsio
ir reabilitacijos centro išplėtimą.

Žemės sklypo plotas - 2,7212 ha.

ter 22 zveju1palanga