Žemės sklypo (kad. Nr. 2501/0041:142), Palangoje, detalusis planas


Planavimo tikslas – pagrindinės tikslinės žemės paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties,
žemės sklypų formavimas esamo sklypo sąskaita, naudojimo būdo, pobūdžio ir teritorijos tvarkymo bei
naudojimo režimo reikalavimų nustatymas.

Planuojamas sklypas – 1,9570 ha.

ter 21 vilimiske