Žemės sklypo Vanagupės g. 5C, Palangoje, detalusis planas


Planavimo tikslas – naudojimo būdo ir pobūdžio keitimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės
naudojimo paskirties, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų – statinių aukščio,
užstatymo tankio ir intensyvumo nustatymas.

Planuojamas sklypas – 0,0902 ha.

ter 20 vanagupes5C