Žemės sklypo Matininkų g. 31, Palangoje, detalusis planas


Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo naudojimo būdą, padalinti sklypą, nustatyti teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimą, numatant mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą (iki 60 proc.) ir
rekreacinę teritoriją.
Žemės sklypo plotas – 0,8138 ha.

ter 13 matininku31luxera