Žemės sklypo Kęstučio g. 31A, Palangoje, detalusis planas


Planavimo tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo – statinių aukščio, užstatymo tankio ir
intensyvumo keitimas, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.
Žemės sklypo plotas – 0,2945 ha.

ter 10 kestucio31a