Detailed plan at address Laigiai, Klaipėda district


Area - 3,7281 ha.

ter 12 laigiai