Cinema reconstruction and change of purpose into commerce. Bažnyčių str. 10, Tauragė 


Stages: Techninis projektas, darbo projektas, projekto vykdymo priežiūra.
Size: built area – 1691.53 m2.